"Loading..."
 • Aurum Tempus
  Testen op niveau
 • Snel een werkende testoplossing?

Welkom bij Aurum Tempus

Aurum Tempus staat voor "Gouden Kans". Een Gouden Kans om testen in uw organisatie te verbeteren.
U bent hier terecht gekomen omdat u

 • testen een serieuze bezigheid vindt;
 • graag meer Agile wil testen;
 • het noodzakelijk acht dat dit slim en "op niveau" gebeurt;
 • behoefte hebt aan een ervaren en betaalbare testprofessional die uw (test)zorgen uit handen neemt;
 • een testaanpak wenst die zo goed mogelijk aansluit bij uw organisatie (systemen, processen, mensen en data);
 • snel een werkende praktijk(test)oplossing wil zien;
 • medewerkers getraind en gecoacht wil hebben zodat ze zelfstandig en op niveau kunnen testen.

Herkent u één of meer van bovenstaande punten? Kijk dan verder op deze website of neem direct contact op.

Missie

Onze klanten vinden ons een betrouwbare en creatieve partner, die een zo'n passend mogelijke testaanpak ontwikkelt voor hun systemen, processen, mensen en data, waarbij blijvend goede resultaten worden geboekt.

Onze kernwaarden zijn herkenbaar in onze werkwijze:
"in vertrouwen samenwerken om gezamenlijk duurzame resultaten te behalen."

Visie

Veranderingen in organisaties komen voort uit veranderingen in systemen, processen en mensen die onderling voortdurend informatie uitwisselen. De hoeveelheid opgeslagen data groeit dagelijks, wereldwijd zelfs exponentieel. Een veelgehoorde kreet in deze context is: "Big Data".

Organisatieverandering leidt tot een testbehoefte: eisen en wensen worden anders en we willen met behulp van mensen (gebruikers) nagaan of nieuwe, aangepaste en/of uitgebreide informatiesystemen en processen daaraan voldoen.

Niet (op tijd) testen kan leiden tot teleurstelling, frustratie, (veel) extra kosten, imagoschade of erger. Testen is dus belangrijk.

Alles testen is onmogelijk. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Aurum Tempus is een fervent aanhanger van slim testen. Immers, hoe slimmer (lees: eerder, vaker, (doel)gerichter) er getest wordt in een ontwikkel- of beheerfase, hoe lager het afbreukrisico tijdens exploitatie.

systemen

Dienstverlening

Aurum Tempus richt zich op testopdrachten waarbij slim testen noodzakelijk is

Testadvies

Geven van passend testadvies, voor zowel Agile/Scrum als meer traditionele ontwikkel- of beheer-trajecten.

Testmanagement

Doen van test-management en -analyse opdrachten op interim basis.

Testopleiding

Ontwikkelen én geven van (maatwerk) trainingen over test-onderwerpen.

Testautomatisering

Automatiseren van test-voorbereidings-/testuitvoerings-activiteiten (inclusief test-rapportage).

SmartTestAssistant®

Een nieuw ontwikkeld product t.b.v. webtest-automatisering.
Zie:
SmartTestAssistant.

Onderscheidend vermogen

Aurum Tempus
 
 • levert "Testen OP MAAT" door rekening te houden met de volgende facetten: klantOrganisatie, Product en/of dienst in kwestie, Mensen, Afzetmarkt, Afbreukrisico én Toezichthouders (met wet- en regelgeving);
 • richt zich op slim(mer) testen door te focussen op: effectief testen (risicogericht testen) en efficiënt testen (meer/vaker testen tegen lagere kosten);
 • volgt zoveel mogelijk "best practices" na vaststelling van de context, randvoorwaarden en kritische succesfactoren van de testopdracht;
 • vindt creatieve en duurzame (test)oplossingen voor respectievelijk de korte en lange termijn;
 • werkt samen met betrouwbare partners om (elkaars) klanten zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen;
 • hanteert een flexibele opstelling naar de klant toe.

Maatschappelijk betrokken

Aurum Tempus is ook maatschappelijk betrokken

Klanten en markten

Aurum Tempus richt zich op middelgrote (de M van MKB) en grote klanten in de financiële, industriële, energie, online/media markten. Denk hierbij aan bedrijven als ABN AMRO, Nationale-Nederlanden, ABP, Shell, NUON maar ook bedrijven als Kieskeurig, Sanoma en het middenbedrijf. Recentelijk manifesteert Aurum Tempus zich ook bij (semi-)overheden. Het gaat in elk geval om organisaties die zo "groot" zijn dat ze een testproces hebben of willen hebben en daaraan serieus aandacht willen besteden. Dit zijn:

 • snel groeiende organisaties met vraagstukken op gebied van kwaliteit; intern dan wel vanuit extern ingegeven (bijv. wet- en regelgeving);
 • organisaties die niet snel of niet alleen naar grote testaanbieders zullen stappen;
 • organisaties die snel een praktijk(test)oplossing en resultaat willen zien, mét of zonder testtooling.

Daarnaast kan Aurum Tempus samenwerkingen aangaan met softwarehuizen die het (systeem- of acceptatie)testen willen uitbesteden en/of willen aanbieden aan hun afnemers.

Strategie en werkwijze

Klanten en opdrachten worden verkregen via het eigen klant- en partnernetwerk. Het trackrecord van Aurum Tempus speelt hierbij een belangrijke rol. Regelmatig komt het voor dat een (oud-)klant wederom een beroep doet op onze diensten: eens een klant, altijd een klant.

Contacten worden zoveel mogelijk met eindklanten of niet-commerciële netwerken gelegd en onderhouden. Op deze manier zijn er korte communicatielijnen en wordt het klantbelang voorop gesteld.

Aurum Tempus doet ook zaken met intermediairs die op de eindmarkt werkzaam zijn. Hierdoor zullen er naast de intermediair en de eindklant nooit meer contractpartijen zijn en is de tariefstelling transparant.

Contact

Aarzel niet om contact op te nemen

Bel
+31 (0)6 53 65 86 82